Forældresamarbejde i Børnehuset Håbets Allé

Vi prioriterer at bruge meget tid i dialogen med forældrene. Dette er bl.a. muligt, da vi er en lille institution, er meget tæt på børnene i hverdagen.